Ingatlan tulajdonjog átruházása

Ingatlan ügyvéd választása Budapesten lehet egyszerű lépés az ingatlan adásvétel menetét illetően, mégis talán az egyik legfontosabb döntés. Ezeket a szempontokat érdemes figyelembe venni. Az ingatlanos ügyvéd legyen jártas az adott szakterületen. Alapos, és precíz ügyvédet válasszon.Mindig kiemelt figyelmet fordítson Önre és a feladatra. Mi minden ügyfelünket kiemelten kezeljük és teljes információ gyüjtés és tájékozodás utján kötünk és ajánlunk szerződést Önnek. Az ügyvéd az ingatlan jogban teljeskörűen segítAz ügyvéd

Ingatlan adásvételi szerződés

Ingatlan adásvételi szerződés tartalma kiterjed a szerződődében megjelölt felek, az eladó és a vevő egyértelműen beazonosítható megjelölésére, az ingatlan meghatározására, a vételárra, és a felek  tulajdonátruházási szándékára is.

Fontos: ha ajándékozási ingatlanról beszélünk, a szerződést írásban kell létrehozni. Tulajdonjog átruházása mellett, a fizikai átadásnak azaz birtokátruházásnak is létre kell jönnie. Egy ingatlan tulajdonjogát az írásbeli szerződés, birtokba adás és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés együttesen teszi hitelessé. Mind ehhez ügyvédi ellenjegyzés is szükséges.

Mire figyeljünk ingatlan adásvételnél

Érdemes tudni, a jog különbséget tesz ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződések kapcsán az érvényes és az ingatlan-nyilvántartásba be is jegyezhető szerződések között. A felsoroltakban meghatározott adatokat és részleteket az írásbeli szerződés tartalmazza, akkor az már érvényes szerződésnek számíthat. Ez nem elég ahhoz, hogy a tulajdonjogunkat is érvényesítsük az ingatlan-nyilvántartásban, ésez  alapján be is jegyezzék. Ehhez még további formai előírásokat is teljesítenünk kell. Érvényes a szerződésnél, ha az esetleg valami miatt nem bejegyezhető, akkor a bíróságtól a bejegyzés elrendelését kérhetjük, és az ítélettel bejegyezhető lesz a szerződés. 

Szerződések formai előírás ingatlan adásvételhez

Az érvényes és be is jegyezhető adásvételi szerződés fontos feltétele, hogy a felek részletes azonosításához szükséges (állampolgársága, születési adatai, anyaja neve, személyi azonosító száma, lakcíme) aszerződésben fel legyen tüntetve. Cégek esetében, a cég nevét, cégjegyzékszámát, székhelyét, a statisztikai azonosítóját, a képviselő személyét is jelölni szűkséges. Fontos az ingatlan pontos megnevezése , helyrajzi számmal, a tulajdoni lapon szereplő címmel. Elengedhetetlen  a feleknek az átruházásra vonatkozó megállapodás és a bejegyzett jogosultnak (a tulajdonos) – feltétlen és visszavonhatatlan – az átruházás tényének bejegyzését engedő nyilatkozata. Az okiratban a létrejöttének helyét és idejét is meg kell jelölni, valamint az átruházás jogcímét is. A bejegyzésnek csak közjegyző, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján kérhető. Az ingatlan adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell az energetikai tanúsítvány azonosítóját is, ezt fel kell tüntetni. Természetesen a felek azonosítható aláírása is elengedhetetlen kelléke a szerződésnek. Az ügyvédi ellenjegyzés azt igazolja, hogy az aláírások előtte, a beazonosított személy által történtek meg. Mindezen előírások figyelembe vétele a kötelezően igénybe vett, megfelelő szaktudással rendelkező ügyvéd által biztosítható. Az ingatlan nyilvántartási hatóság a legkisebb hibát vagy hiányosságot is elutasítással, vagy hiánypótlási felhívással bünteti. Az Ingatlanjogász