Gyakori Kérdések

Amennyiben az adatlap helyesen kitöltve a kezembe kerül, és a megbízást is megkaptam, úgy 3-5 nap alatt lehet számítani a kész szerződés aláírására.

A foglaló, egy szerződést megerősítő biztosíték, tehát minden esetben csak szerződés mellett köthető ki. Ez lehet akár előszerződés is, amennyiben a kész szerződés megkötésének valamilyen akadálya van, de ez esetben is a szerződéskötés határidejében, és a szerződés főbb feltételeiben meg kell állapodni, mert az előszerződés is komoly következményekkel járó kötelezettséget jelent.

Lehet természetesen. De ez esetben az értékesítéshez a haszonélvező belegyezése is szükséges. Ez történhet megállapodás alapján megváltással, vagy térítésmentesen. Beleegyezés esetén a haszonélvező, is eladóként szerepel a szerződésben. Amennyiben a haszonélvező az értékesítéshez nem járul hozzá, azaz nem mond le a haszonélvezetéről, úgy eladható az ingatlan a haszonélvezettel terhelten is.

Igen, az ügyvédi ellenjegyzés azt igazolja, hogy az aláírások előtte, személyazonosság igazolását követően történtek meg. Akadályoztatás esetén a helyettesítés közjegyző, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, külföldi ügyfél esetén pedig konzul előtt létrejött meghatalmazással lehetséges.

Az önkormányzat által adott használatba vételi engedély alapján a társasházi tulajdonostársak közgyűlésen tett hozzájárulása szükséges, a az alapító okirat módosítása, és a geodéta felmérését követően.